ASIAKASPALVELU  |  PERINTÄTOIMISTO

Rekisteriseloste

Nämä ovat käyttöehdot scalaria.fi -verkkosivuston käyttämiselle. Käyttämällä scalaria.fi -verkkosivustoa hyväksyt nämä ehdot.

Rekisteriseloste

Scalaria.fi -verkkosivuston vierailijoista voidaan kerätä tietoa ja sivustolla voidaan käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat sivuston vierailijan päätelaitteelle. Käytämme evästeitä parantaaksemme sivustomme käyttökokemusta, arvioidaksemme käytettyä sisältöä ja tukeaksemme markkinointia. Evästeiden avulla kerätty tieto on anonyymia, eikä niiden avulla voi saada tietoa yksittäisestä tunnistettavasta henkilöstä.

Evästeiden avulla voidaan kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:

  • Käyttäjän IP-osoite
  • Vierailun kellonaika
  • Vieraillut sivut ja vierailun kesto
  • Käytetty selaintyyppi tai päätelaitteen käyttöjärjestelmä
  • Mistä käyttäjä on tullut sivustolle ja mihin käyttäjä siirtyy sivuston käyttämisen jälkeen


Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää esimerkiksi kohdennettuun mainontaan Googlen kumppanuusverkostossa. Voit tarvittaessa estää evästeiden käytön selaimesi asetuksista.

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä ja omistaja
Scalaria Finland Oy
P. 010 202 1100

Tietosuojavastaava
Markku Kallela
P. 010 202 1103

Rekisterin nimi
Scalaria Finland Oy Asiakastietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoa tallennetaan ja käsitellään Scalaria Finland Oy:n taloushallinnon palveluiden tuottamiseksi sopimussuhteessa Scalarian ja Scalarian asiakkaiden välillä.

Henkilötietoja käsitellään myös lakisääteisten ja viranomaiskäsittelyyn liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää Scalaria Finland Oy:n asiakasyritysten työntekijöistä seuraavia tietoja: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, pankkitili, palkkatiedot, ammattiyhdistykseen kuuluminen, verotustiedot, mahdolliset ulosottotiedot.

Tämän lisäksi voidaan kerätä Scalaria Finland Oy:n sähköisten tuotteiden ja verkkopalveluiden käyttötietoa.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyt asiakkaat lisäävät omia ja henkilökuntansa henkilötietoja Scalarian sähköisiin palveluihin. Henkilötietoa voidaan ladata asiakkaan toimittaman sähköisen materiaalin perusteella. Henkilötiedot kerätään Scalarian taloushallintojärjestelmien käyttöehtojen mukaisesti. Tämän lisäksi henkilötietoja kerätään veroviranomaisilta, luotonanto- ja luotonperintäpalveluista.

Käyttäjien päätelaitetietoa kerätään automaattisesti sähköisten tuotteiden kehityksen ja asiakaspalvelun kehitystarkoituksiin esimerkiksi internet selaimen evästeitä, tai vastaavankaltaisia teknologioita, käyttäen Scalarian sähköisistä tuotteista ja verkkopalveluista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Scalaria Finland Oy voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Rekisteritietoja voidaan luovuttaa veroviranomaisille, vakuutusyhtiöille, ammattiyhdistysliitoille, kansaneläkelaitokselle tai työeläkekassoille.

Scalaria Finland Oy:llä on lakisääteinen velvollisuus luovuttaa henkilötietoja viranomaisille laillisten tietopyyntöjen perusteella.

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mutta vain asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä ja suostumuksesta. Sovitut tiedonsiirrot EU tai ETA-alueen ulkopuolelle tehdään Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen tiedonsiirtoja koskevat vaatimukset täyttäen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Koko Scalaria Finland Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkeen Scalaria Finland Oy:n asiakas- ja henkilötietoon.

Scalaria Finland Oy käyttää kohtuulliset ja tarkoituksenmukaiset fyysiset, tekniset ja hallinnolliset keinot suojatakseen Scalaria Finland Oy:n asiakastietorekisterin sisältämät tiedot. Rekisterin hallintaympäristö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa (ja pyytää mahdollisiakorjauksia) häntä koskeviin tietoihin joita Scalaria Finland Oy Asiakastietorekisteriin on hänestä tallennettu.

Tarkastuspyynnössä tulee yksilöidä henkilötieto jota halutaan tarkastaa ja antaa rekisterin nimi mitä pyyntö koskee. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen: asiakaspalvelu@scalaria.fi